de enige producent van de welgekende Coticule en Belgische Blauwe Wetsteen